Skip to main content

De toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest

Datum van publicatie: 2022-08-31

De toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest is voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit het onderzoek van de rekenkamercommissie Soest naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening, zoals aanvragen via de website. Er is bij de digitale dienstverlening geen structurele aandacht voor inwoners met een beperking en digitaal minder vaardige inwoners. Soest voldoet overigens wél aan de toegankelijkheidsnormen, maar het kan beter!

Kijken naar gebruikers
De rekenkamercommissie adviseert de gemeente Soest om inwoners met een beperking en inwoners die digitaal minder handig zijn meer te betrekken bij het vormgeven van de digitale dienstverlening. Een manier om dat te doen is door te kijken hoe deze inwoners de website van de gemeente eigenlijk gebruiken (een zogenaamde klantreis maken). Op deze manier wordt de website beter te gebruiken voor deze groep inwoners.
Ook zou de gemeente regelmatig advies kunnen vragen bij deskundige organisaties die zich richten op een inclusieve samenleving. Voorbeelden daarvan zijn de Stichting Lezen en Schrijven en de organisatie Iederin, die de belangen behartigt van mensen met een beperking of chronische aandoening.

Online én persoonlijk contact
Een andere conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeente op de website actievere hulp kan bieden aan inwoners bij ingewikkelde aanvragen, zoals voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een omgevingsvergunning. De gemeente kan bijvoorbeeld

Centrale onderzoeksvraag

Hoe toegankelijk is de digitale dienstverlening van de gemeente Soest voor inwoners met een beperking? Is het beleid en de uitvoering daarvan doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jose Schutte
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ