Skip to main content

De transformatie in het sociaal domein in de gemeente Weststellingwerf

Datum van publicatie: 2022-01-10

Dit onderzoek kan worden beschouwd als een vervolg op het eerder door de rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek naar het functioneren van de twee gebiedsteams in Weststellingwerf dat in 2019/2020 is uitgevoerd. Bij de bespreking van het eindrapport van het bovengenoemde onderzoek in de gemeenteraad van Weststellingwerf, d.d. 11 januari 2021, werd vanuit de raad de vraag gesteld naar de relevantie van het rapport gelet op de destijds recente publicatie van het SCP over de transformaties in het sociaal domein.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de gewenste transformatie in het sociaal domein daadwerkelijk in gang gezet in de gemeente Weststellingwerf en waaruit blijkt dat?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Weststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan