Skip to main content

De uitvoering van de overeenkomst van gemeente Achtkarspelen met de GGD over consultatiebureaus

Datum van publicatie: 01-10-2014

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de overeenkomst van de gemeente Achtkarspelen met de HVD over de zeven extra consultatiebureaus en naar de uitvoering van deze overeenkomst door de GGD in de periode 2011 tot en met 2013. Dit met als doel om te leren van het verleden.

Centrale onderzoeksvraag

Voert het college het door de raad vastgestelde beleid ten aanzien van consultatiebureaus uit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)