Skip to main content

De vaart erin houden: bestuurlijke nota goederenvervoer over water

Datum van publicatie: 25-01-2017

Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten, dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek De vaart er in houden. Weliswaar is het de vraag of dit nu al verwacht kon worden, maar om de vruchten van de inspanningen te kunnen plukken zijn er wel enkele aandachtspunten.

Centrale onderzoeksvraag

Hebben de inspanningen van de provincie Overijssel ten aanzien van goederenvervoer over water doeltreffend bijgedragen aan het vergroten van het aandeel van het goederenvervoer over water afgezet tegen het goederenvervoer via de weg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf