Skip to main content

De werking van samenwerking, invloed raad op samenwerkingsorganisaties

Datum van publicatie: 2021-10-11

Hoe kunnen gemeenteraadsleden beter invloed hebben op allerlei samenwerkingsorganisaties waar hun gemeente aan deelneemt? De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzocht of de aanbevelingen uit een onderzoek uit 2017 voor de gemeente Leiden verbeteringen heeft opgeleverd voor Leiden en Leiderdorp. Uit het onderzoek bleek dat beide gemeenteraden voldoende informatie krijgen om goed invloed te hebben op de samenwerkingen. Wat kan er nog beter? Dat is vooral: de informatie geschikt maken voor gemeenteraadsleden. Daar is niet per se méér informatie voor nodig, maar wel bétere informatie op een relevanter moment. En de gemeenteraden moeten ook gaan kiezen aan welke samenwerkingen zij de meeste aandacht geven. Bijvoorbeeld bij samenwerkingsorganisaties met veel impact op het leven van inwoners en/of met grote financiële of uitvoeringsrisico’s. De invloed van raadsleden in de regionale samenwerking groeit ook wanneer raadsleden van verschillende gemeenten de krachten bundelen. Dit kan door afstemming en uitwisseling, maar bijvoorbeeld ook als raadsleden zich organiseren in een regionaal netwerk of platform.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Hoe zijn de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Binding met Verbonden Partijen uit 2017 opgevolgd door de gemeente Leiden en tot welke maatregelen, veranderingen en effecten hebben de aanbevelingen geleid?
  2. Hoe is de relatie van Leiderdorp met verbonden partijen gelet op de onderwerpen waarover de Rekerkamercommissie aanbevelingen aan de gemeente Leiden heeft gegeven en gelet op de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rini Teunissen, tijdelijk secretaris
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PROOF adviseurs