Skip to main content

‘De Wmo in Breda: integrale hulp op maat?’

Datum van publicatie: 20-02-2018

De Rekenkamer Breda heeft de uitvoering van de Wmo in Breda onderzocht en in deze 108 Breda Wmo-cliënten, – aanvragers en mantelzorgers geïnterviewd. De Rekenkamer constateert belangrijke knelpunten en verbeterpunten in de uitvoering van de Wmo.

Centrale onderzoeksvraag

Krijgen de burgers, die dat nodig hebben, momenteel naar hun beleving voldoende hulp/ondersteuning om zolang mogelijk zelfredzaam te zijn en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen; en hoe beleven de burgers de hulp en ondersteuning die zij via de Wmo van de gemeente Breda krijgen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf