Skip to main content

De zoektocht naar digitale beleidsdocumenten

Datum van publicatie: 21-02-2020

De rekenkamer heeft de online vindbaarheid van beleidsinformatie onderzocht. De verbetering van de vindbaarheid van beleidsinformatie verdient aandacht en actie.

Centrale onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag hierbij is: “Kunnen raadsleden, inwoners en journalisten snel beleidsinformatie vinden en een compleet beeld vormen van het geldende beleid in de gemeente Delft?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Claudine Garama
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Eend ~ maakt internet menselijk