Skip to main content

De zorg voor elkaar? Een verkenning van het speelveld van de drie decentralisaties in de gemeente Krimpenerwaard

Datum van publicatie: 19-03-2019

De verkenning geeft een overzicht van het speelveld van de drie decentralisaties, zoals toegangsvormen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en een SWOT-analyse. Het eindresultaat bestaat uit een notitie en een infographic.

Centrale onderzoeksvraag

“Hoe ziet het huidige speelveld van de drie decentralisaties eruit bij de gemeente Krimpenerwaard?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
P. Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling