Skip to main content

Decentralisatie rijkstaken Nijkerk

Datum van publicatie: 09-01-2014

Bij belangrijke documenten/stappen in het decentralisatietraject in de gemeente Nijkerk heeft de rkc advies gegeven aan de raad. Daarbij is met name gekeken of de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol voldoende in te vullen en de mogelijkheid heeft om (bij) te sturen.

Centrale onderzoeksvraag

Krijgt de raad in de gemeente Nijkerk de gelegenheid om haar kaderstellende en controlerende rol voldoende in te vullen en heeft de raad de mogelijkheid om (bij) te sturen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf