Skip to main content

Decentralisaties en inkoopbeleid

Datum van publicatie: 24-06-2014

De verschillende uitdagingen in het Sociale Domein vragen maatwerk, integraliteit van de aanpak en (daardoor) efficiëntie.
De relatie met de inwoner staat centraal en uit deze relatie kunnen behoeften van diensten voortkomen die aan de inwoner geleverd moeten worden. De gemeente Leudal dient deze diensten in te kopen. De rekenkamer geeft de aanbeveling om in het inkoopproces rekening te houden met de pluriformiteit van diensten die een ‘sociaal wijkteam’ nodig zou kunnen hebben om de diensten aan de inwoner te leveren.

Centrale onderzoeksvraag

De vraagstelling in dit onderzoek spitst zich toe op de inkoopfunctie van de gemeente Leudal binnen het Sociale Domein en welke vorm van inkoop passend is bij de komende uitdagingen binnen het Sociale Domein.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leudal
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Lea Monod de Froideville
Onderzoek door
Rekenkamer zelf