Skip to main content

Decentralisaties sociaal domein

Datum van publicatie: 16-10-2014

De rekenkamer concludeert dat de gemeente Hilversum goed zicht heeft op het eindpunt van de transitie en op schema ligt met wat er voor 1 januari 2015 nog allemaal geregeld moet worden, maar nog betrekkelijk weinig uitzicht biedt op de gewenste transformatie.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de kansen en risico’s van de drie decentralisaties in het sociaal domein voor de gemeente Hilversum, in het bijzonder ten aanzien van de jeugdzorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)