Skip to main content

Decentralisaties Sociale Domein

Datum van publicatie: 20-12-2013

Rekenkamerbrief met kaders en oplossingsrichtingen met betrekking tot de decentralisatie en transitie in het sociale domein. De brief reikt de raad varianten en opties die open staan en schetst risico’s van deze opties, op 7 terreinen: sturing/opdrachtgeverschap, toegang, aanbod, gemeentelijke organisatie en ICT, financiën, burger- en cliëntenparticipatie en verantwoording.

Centrale onderzoeksvraag

Geen centrale onderzoeksvraag, op schets na van beleidsopties en risico’s.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Brunssum
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Drs. E.J.M. Lemmens
Onderzoek door
Rekenkamer zelf