Skip to main content

Delft als centrum van kennis en innovatie

Datum van publicatie: 24-01-2011

In 2005 heeft de Delftse rekenkamer onderzocht of het kennisstadbeleid succesvol was. Omdat Delft kennisstad speerpunt van beleid is gebleven heeft de rekenkamer vijf jaar later opnieuw onderzoek laten doen naar de vraag of het kennisstadbeleid vruchten afwerpt.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de gemeente in periode 2005-2010 gevoerd om de werkgelegenheid in kennisintensieve sector te bevorderen en hoe succesvol is het beleid geweest? Hoe heeft de Delftse economie zich ontwikkeld en wat de bijdrage van Delft kennisstad hierin? Op welke manier heeft de gemeente invulling gegeven aan de aanbevelingen en conclusies van het rapport uit 2005?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)