Skip to main content

Delft op de Kaart? Onderzoek bezoekersmarketing in stadsmarketing-context

Datum van publicatie: 17-09-2015

De gemeente Delft voert regie op de stadsmarketing in Delft. De Delftse Rekenkamer is geïnteresseerd in het stadsmarketingbeleid. Stadsmarketing is belangrijk voor een stad die actief en vitaal wil zijn en blijven, en economische en maatschappelijke spin-off wil realiseren. Om op alle onderdelen van dit beleidsterrein succesvol te kunnen zijn, moet er door verschillende actoren op een effectieve en efficiënte wijze worden samengewerkt.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het Delftse beleid rond stadsmarketing in de afgelopen jaren (accent 2012-2014), met een focus op de doelgroepen bezoekers/toeristen?
Komen de resultaten overeen met de benoemde te realiseren doelen?
Welke conclusies kunnen getrokken worden over het vergroten van de inkomsten als het Delftse beleid wordt gelegd naast dat van andere vergelijkbare gemeenten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)