Skip to main content

Delftse re-integratie gereed?: Nulmeting, Benchmark en Stresstest voor de Participatiewet

Datum van publicatie: 15-01-2014

Als gevolg van een toenemend tekort op het uitkeringsbudget, de gegroeide landelijke werkloosheid en grote bezuinigingen op het re-integratiebudget heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar het Delftse re-integratiebeleid, waarbij het gaat om de resultaten, de wijze waarop deze resultaten tot stand komen: met welk beleid, organisatie en uitvoering worden de resultaten gerealiseerd. De resultaten van het beleid zijn vergeleken met andere gemeenten. De toekomstbestendigheid van het beleid en uitvoering beoordelen, met het oog op de komst van de Participatiewet, de bezuinigingen en verwachte economische ontwikkelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het Delftse re-integratiebeleid in relatie tot ‘best practices’ van andere gemeenten en is de uitvoering gelet op de invoering van de Participatiewet en de verwachte arbeidsontwikkelingen toekomstbestendig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)