Skip to main content

Delta: comfortabele en knellende verbinding

Datum van publicatie: 17-04-2014

Onderzocht is op welke wijze de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uitoefenen op verbonden partij Delta. De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft voor beide gemeenten een overwegend positief beeld. Wel zijn enkele aanscherpingen aan te brengen. Een belangrijke conclusie is ook, dat alle ontwikkelingen die nu spelen om een heroriëntering vragen van de eigen visie op het sociale domein, ook in relatie tot Delta.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze oefenen de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uit op verbonden partij Delta?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)