Skip to main content

Dienstverlening aan kwetsbare groepen

Datum van publicatie: 2021-06-02

De gemeente Amsterdam heeft grotendeels adequaat gereageerd op de lockdownsituatie. De gemeente paste de bestaande dienstverlening aan bij de algemene voorzieningen voor dak- en thuislozen en bij preventie voor mensen met geldproblemen. Daarnaast gaf ze nieuwe diensten vorm. De gemeente deed dit adequaat; ze doorliep een proces waarin ze continu reflecteerde en acteerde en handelde veelal snel. Maar in het doorlopen van het proces was ze niet altijd zorgvuldig.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente bij de ondersteuning van kwetsbare groepen adequaat gereageerd op de lockdownsituatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mevrouw R. Hoogendijk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf