Skip to main content

Digitaal dienstbaar, onderzoek naar digitale dienstverlening bij de gemeente Soest

Datum van publicatie: 21-01-2009

De gemeente Soest heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling en versterking van de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie van de gemeente Soest heeft de resultaten geïnventariseerd en beoordeeld.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is de digitale dienstverlening in Soest georganiseerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)