Skip to main content

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

Datum van publicatie: 21-12-2017

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil de gemeente die kloof verkleinen en zo ja, hoe?

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre sluit de digitale dienstverlening van de gemeente Coevorden aan op de digitale mogelijkheden van de burger?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
Onderzoek door
Rekenkamer zelf