Skip to main content

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Datum van publicatie: 26-10-2017

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening via de website wordt gewaardeerd door de klanten. De rol van de gemeenteraad bij het vormgeven van het beleid is geanalyseerd. De aanbevelingen richten zich op het verder verbeteren van de digitale dienstverlening en het versterken van de positie van de gemeenteraad daarbij.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet Bergeijk aan de wettelijke richtlijnen en hoe wordt de digitale dienstverlening gewaardeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau Tirnanog