Skip to main content

Digitale dienstverlening: Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Opsterland

Datum van publicatie: 19-12-2017

Rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de huidige toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Opsterland?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Opsterland
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar