Skip to main content

Digitale dienstverlening

Datum van publicatie: 2021-03-29

Met een onderzoek naar digitale dienstverlening wil de Rekenkamercommissie Olst-Wijhe inzichtelijk maken waar de gemeente staat op het gebied van digitale dienstverlening en of er eventuele verbeterpunten zijn. Het onderzoek biedt daarom inzicht in:

  • het beleid van de gemeente Olst-Wijhe en in hoeverre dit beleid aan de landelijke richtlijnen voldoet;
  • de ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale dienstverlening;
  • de mening van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven over de digitale dienstverlening.

Bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar drie thema’s voor het onderzoek:

  • Landelijk en gemeentelijk beleid. Wat is het landelijke beleid ten aanzien van digitale dienstverlening, wat is het gemeentelijke beleid en in welke mate sluit het gemeentelijke beleid aan bij de (landelijke) doelstellingen?
  • Uitvoering. In welke mate komt de uitvoering overeen met het gestelde beleid, welke diensten biedt de gemeente digitaal aan, welke diensten handelt de gemeente digitaal af? Verloopt de uitvoering van het beleid volgens schema? En vooral, betrekt de gemeente minder en niet-digitaal vaardige gebruikers in de uitvoering van haar beleid?
  • Ervaring. Wat is de ervaring van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven met digitale dienstverlening van de gemeente (inclusief de minder digitaal vaardige burgers), wat zijn hun wensen en worden ze betrokken bij de doorontwikkeling van digitale dienstverlening?

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het beleid en de huidige stand van zaken met betrekking tot de digitale dienstverlening

  • in termen van ontwikkeling, omvang en kwaliteit
  • bij de gemeente Olst-Wijhe en hoe wordt hier
  • bezien vanuit burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven
  • in de praktijk uitvoering aan gegeven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Olst-Wijhe
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Renate Auee
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem