Skip to main content

Digitale veiligheid

Datum van publicatie: 02-07-2014

De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag.nl veilig te zijn. Op het interne netwerk werden de nodige kwetsbaarheden in de veiligheid gevonden. De rekenkamer beveelt aan digitale veiligheid meer bestuurlijke aandacht te geven en periodiek integrale testen uit te voeren.

Centrale onderzoeksvraag

In het onderzoek zijn de volgende vragen gesteld:
• is het mogelijk oneigenlijke toegang tot (belangrijke) systemen en bestanden te krijgen?
• wat zijn de zwakke plekken in de beveiliging tegen het oneigenlijk benaderen van gevoelige informatie bij de gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rekenkamer Den Haag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)