Skip to main content

Doe-mee onderzoek Toezicht en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

Datum van publicatie: 2020-08-20

Via Necker van Naem is meegedaan aan een doe-mee onderzoek naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan Toezicht en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid .

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op OOV, met specifieke aandacht voor de
rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit domein. Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van OOV heeft de gemeente vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem