Skip to main content

Doe-mee onderzoek WOB

Datum van publicatie: 2022-06-29

Samen met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is in 2021 de uitvoering van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) onderzocht. In het onderzoek is nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover verantwoording wordt afgelegd, hoe actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat verhoudt tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen.

Centrale onderzoeksvraag

zie samenvatting

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto