Skip to main content

Doelen gezocht: onderzoek naar effectiviteit subsidiebeleid gemeente Ede

Datum van publicatie: 01-12-2015

Een onderzoek naar de effectiviteit van het subsidiebeleid van de gemeente Ede. In dit onderzoek wordt het subsidiebeleid doorgelicht en onderzocht aan de hand van een viertal casussen in de cultuur- en sportsector.

Centrale onderzoeksvraag

Hoofdvragen:
Waaruit bestaat het subsidiebeleid van de gemeente Ede?
Wat is de aard en omvang van subsidies in de gemeente Ede?
Hoe vindt de uitvoering van de subsidieregelingen in de praktijk plaats? Is de uitvoering doelmatig, doeltreffendheid en rechtmatig?
Is het subsidiebeleid effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf