Skip to main content

Doelgericht participeren: onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet in Ede

Datum van publicatie: 8-10-2020

Een onderzoek naar de effectiviteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Ede.

Centrale onderzoeksvraag

Bereikt de gemeente Ede de gestelde doelen van het participatiebeleid op effectieve en rechtmatige wijze?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jorine Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC