Skip to main content

DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER -Doelmatigheid en doeltreffendheid in beeld-

Datum van publicatie: 23-08-2013

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar NV Sportbedrijf Deventer. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het Sportbedrijf. Daarmee moet een, voor de gemeenteraad, helder beeld worden geschetst van de effecten van de verleende subsidie, de verhouding met de gemeentelijke beleidsdoelen en de financiële situatie van het Sportbedrijf.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is het Deventer Sportbedrijf?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)