Skip to main content

Doeltreffendheid digitale dienstverlening – Het perspectief van de gebruikers en de raden.

Datum van publicatie: 2021-07-12

Digitale dienstverlening door overheden en door gemeenschappelijke regelingen is sterk in ontwikkeling en neemt een steeds belangrijker rol in. De – ontwikkeling van de – doeltreffendheid van de digitale dienstverlening van de drie SED gemeenten en van drie gemeenschappelijke regelingen is onderzocht. Daarbij is gekeken vanuit de invalshoeken van de gebruikers (inwoners en ondernemers) en van de raden. Vier belangrijke onderdelen in het onderzoek zijn: kaders en beleid, producten en servicenormen, ervaringen van gebruikers en leren & verbeteren vanuit de rol van de raden.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Hoe doeltreffend is de digitale dienstverlening van de SED gemeenten en drie gemeenschappelijke regelingen?
  2. Hoe kunnen de raden van de SED gemeenten ondersteund worden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol ten aanzien van de doeltreffendheid van de digitale dienstverlening?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Stede Broec – Enkhuizen – Drechterland
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf