Skip to main content

Doeltreffendheid en Doelmatigheid Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering, gemeente Medemblik

Datum van publicatie: 28-10-2019

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het vormgeven en uivoeren van beleid op het gebied van duurzaamheid. Medemblik wil ook een voorbeeldrol vervullen. De RKC heeft vanuit dat perspectief vier thema’s van de eigen bedrijfsvoering onderzocht.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het beleid en uitvoering van de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering en wat betekent dit voor de voorbeeldrol van Medemblik op het gebied van duurzaamheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf