Skip to main content

Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Achtkarspelen

Datum van publicatie: 19-08-2008

De gemeente Achtkarspelen is er in geslaagd het bijstandsvolume met 13% te reduceren. (landelijke ligt de daling op gemiddeld 11%). Deze afname is voor het grootste gedeelte gerealiseerd onder de doelgroep jongeren en clienten met een A-routering. Hieruit blijkt dat de gemeente vooral succes heeft gehad bij de re-integratie van de doelgroep die dicht bij de arbeidsmarkt staat.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de effectiviteit en de doelmatigheid van het re-integratiebeleid verbeterd worden en hoe kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van dit beleid versterken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)