Skip to main content

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Medemblik

Datum van publicatie: 25-5-2020

Prestatieafspraken kunnen een krachtig middel zijn om lokale doelen van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te bereiken. Dit onderzoek gaat in op de totstandkoming en uitvoering van lokale woonvisie en prestatieafspraken en de rol van de raad.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als invulling van de lokale woonvisie? Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf