Skip to main content

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Opmeer

Datum van publicatie: 8-5-2020

In Opmeer speelt het gemeentelijk woningbedrijf (GWB) een belangrijke rol in het lokale volkshuisvestingsbeleid. Vormgeving en uitvoering van woonbeleid, (presatie-)afspraken met het GWB en rolinvulling door de raad staan in dit onderzoek centraal.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de doeltreffendheid van de strategische (prestatie-)afspraken als invulling van de lokale woonvisie? Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en deze afspraken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf