Skip to main content

Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten, Soest)

Datum van publicatie: 15-11-2018

Drie rekenkamercommissies (Soest, RKC Baarn en RKC Vallei en Veluwerand) hebben de doeltreffendheid onderzocht van de uitvoering van de Participatiewet door een uitvoeringsorganisatie. Ook is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voert uitvoeringsorganisatie BBS het beleid van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest op het gebied van re-integratie en bijstand doeltreffend uit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Mevr. M. Barel
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Policy Productions