Skip to main content

DoeMee onderzoek VN-verdrag Handicap

Datum van publicatie: 28-12-2020

Het onderzoek richt zich op de vraag “In hoeverre voldoen gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?”

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voldoen de gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
griffie Schagen
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
NVRR