Skip to main content

DoeMee onderzoek Wet Openbaarheid van Bestuur

Datum van publicatie: 2022-06-14

De rekenkamer van Leeuwarden heeft deelgenomen aan het door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamer en Rekenkamercommissies (NVRR) geïnitieerde DoeMee onderzoek naar de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzocht is hoe de overheden vorm geven aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover verantwoording wordt afgelegd, hoe de actieve openbaarmaking is geregeld en hoe dat zich verhoudt tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) gaat stellen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Leeuwarden
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Reina Duijtshoff
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
DoeMee onderzoek