Skip to main content

Doorbreek de patronen – een onderzoek naar generatiearmoede in Arnhem

Datum van publicatie: 2023-12-06

De Rekenkamer Arnhem heeft onderzoek gedaan naar generatiearmoede, meer specifiek: naar het Arnhemse beleid met betrekking tot het doorbreken van generatiearmoede. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toekomstige kinderen van de kinderen die nu in armoede leven meer bestaanszekerheid genieten. Oftewel: hoe doorbreek je generatiearmoede?

De resultaten van ons onderzoek vindt u in het bijgevoegde rapport getiteld:
“Doorbreek de patronen” – een onderzoek naar generatiearmoede in Arnhem.

Uit het onderzoek blijkt, dat de gemeente Arnhem veel inzet op de aanpak van armoede. De ambities zijn hoog en de inzet en betrokkenheid is groot. De Arnhemse inzet bevat grotendeels alle werkzame aanpakken en bestanddelen die door gezinnen, experts en professionals zijn benoemd.
Waar de gemeente de betreffende inwoners daadwerkelijk bereikt, ondersteunt zij hen in hun bestaanszekerheid.
Maar… juist voor de gezinnen waar sprake is van generatiearmoede, is de aanpak het minst effectief. Terwijl dat nu juist nodig is om ervoor te zorgen dat de toekomstige kinderen van de kinderen die nu in armoede leven meer bestaanszekerheid genieten. Om dat beter te kunnen doen, zullen patronen doorbroken moeten worden. Door de mensen die het betreft, door hulpverleners, door de gemeente, door raad en college. Hoe, dat leest u in het rapport.

Centrale onderzoeksvraag

Helpt de gemeente de inwoners die ze moet en wil helpen richting (meer) bestaanszekerheid?

De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. Bereikt de gemeente de kinderen en hun opvoeder(s) die ze moet en wil bereiken met de
aanpak/het instrumentarium?

2. Wat werkt wel en niet qua aanpak/instrumentarium voor kinderen en hun opvoeder(s) en
waarom?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Paul Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A