Skip to main content

Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 31-05-2011

De Rekenkamer heeft begin 2010 in het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de prestatieafspraken in de jeugdzorg tussen de provincies en het Rijk en het verbeteren van de informatievoorziening. Medio 2010 heeft de voormalige Statencommissie Sociale Infrastructuur van de provincie Noord-Holland de Rekenkamer gevraagd de uitvoering van de aanbevelingen te onderzoeken. Dit rapport bevat de resultaten van het zogenoemde doorwerkingsonderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate zijn of worden de aanbevelingen uit het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ door
Gedeputeerde Staten uitgevoerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf