Skip to main content

Doorwerking Risicomanagement

Datum van publicatie: 19-08-2015

Mei 2012 bood de rekenkamer de gemeenteraad van Leerdam het rapport ‘Risico’s in Leerdam´ aan met daarin de bevindingen van het onderzoek naar risicomanagement in Leerdam. Middels een quick scan bekijkt de rekenkamer de doorwerking van het onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen van de rekenkamer Leerdam in het onderzoek naar het risicomanagement uit september 2012 geïmplementeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
O. Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf