Skip to main content

Doorwerkingsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

Datum van publicatie: 08-02-2017

De rekenkamer wil nagaan in welke mate er sinds 2012, toen het onderzoek Onderwijsachterstandenbeleid is aangeboden aan de raad, positieve ontwikkelingen te melden zijn over het Onderwijsachterstandenbeleid

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate zijn verbeteringen gerealiseerd in de beleidsformulering, financieel beheer, regievoering en monitoring van het onderwijsachterstandenbeleid sinds het rekenkamerrapport ‘Kind van de rekening’ uit 2012?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
odette wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf