Skip to main content

Doorwerkingsrapport Plausibiliteit Bezuinigingen

Datum van publicatie: 01-12-2017

Het betreft een doorwerking van het rapport ‘Plausibiliteit Bezuinigingen’ uit 2013. Dit betrof een onderzoek naar de mate waarin het lukte om de in de begroting opgenomen taakstellingen te realiseren en wat de effecten daarvan waren.

Centrale onderzoeksvraag

De vraagstelling van het doorwerkingsonderzoek is tweeledig:
In hoeverre zijn de taakstellingen uit de periode 2013-2016 adequaat onderbouwd en voorzien van beoogde maatschappelijke effecten?
Welke van deze taakstellingen zijn daadwerkelijk gerealiseerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
O. Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf