Skip to main content

Doorwerkinsonderzoek Integriteit

Datum van publicatie: 19-02-2015

In september 2011 heeft de rekenkamer een rapport naar de borging van integriteit in de gemeente gepresenteerd. Middels een quick scan wil de rekenkamer inzichtelijk maken wat de doeltreffendheid is geweest van het onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen van de rekenkamer Leerdam in het onderzoek naar de borging van de integriteit uit september 2011 geïmplementeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
O. Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf