Skip to main content

Doorzakken of doorpakken? Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Zundert

Datum van publicatie: 30-9-2019

In het licht van signalen over een problematiek rondom alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, is de Rekenkamercommissie Zundert in het voorjaar 2019 met een onderzoek gestart naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcoholbeleid en drugsbeleid van de gemeente Zundert?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Zundert
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
M.F.H. Schuurmans
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BBSO