Skip to main content

Dordt op Stoom: kansen en bedreigingen, ruimte voor vernieuwing?

Datum van publicatie: 01-03-2016

In Dordrecht vinden meer dan 100 evenementen per jaar plaats. Hiervan profiteren zowel de inwoners als de ondernemers. Het is echter de vraag hoe Dordrecht hierin succesvol blijft. Het blijven vasthouden aan bestaande successen kost steeds meer, en kan zelfs ten koste gaan van de ontwikkeling en groei van toekomstige nieuwe successen. Aanbevolen wordt onder meer om ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en de raad, meer dan tot nu toe het geval is, te betrekken bij het evenementenbeleid.

Centrale onderzoeksvraag

Welke succes- en faalfactoren kent het evenementenbeleid in de praktijk? Wat zijn de kosten en baten en wordt er door de gemeente hierin voldoende afweging tussen gemaakt? Welke lessen zijn hieruit te trekken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Sylvia Khadjé
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)