Skip to main content

Draaien aan de knop van de ODZOB

Datum van publicatie: 2020-03-17

Gemeenteraden worstelen al langer met de vragen
hoe de gemeenschappelijke doelen doeltreffend en
doelmatig gerealiseerd kunnen worden en hoe de democratische controle te borgen. Dit is belangrijk voor
Voor gemeenteraden is het lastig om zicht en grip te houden op (uitvoerings)organisaties. Gemeenteraden worstelen al langer met de vragen
hoe de gemeenschappelijke doelen doeltreffend en doelmatig gerealiseerd kunnen worden en hoe de democratische controle te borgen. Dit is belangrijk voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De kosten van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant) stijgen en er leven vragen bij raadsleden over de bedrijfsvoering. Ook omdat de Omgevingswet en de energietransitie verstrekkende gevolgen heeft voor gemeentebesturen en de ODZOB besluiten de rekenkamer(commissie)s een onderzoek te starten naar de ODZOB met het doel om de betreffende gemeenteraden inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB en aanbevelingen te doen ter verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraag is: Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB?
En meer specifiek:
• Wat doet de ODZOB, wat zijn kaders en doelen?
• Wat kost het de regiogemeenten, wat levert het de regiogemeenten op?
• Wat zijn verschillende arrangementen die de regiogemeenten afnemen, wat zijn motieven?
• Hoe geven de regiogemeenten sturing aan de ODZOB?
• Wat zijn toekomstige opgaven voor de ODZOB

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Waalre
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twijnstra en Gudde