Skip to main content

Draaien aan de knoppen van de ODZOB

Datum van publicatie: 2020-03-17

Hierbij is een onderzoek ingesteld naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Dit is een gezamenlijk onderzoek van een aantal rekenkamers binnen het werkingsgebied van de ODZOB

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB?
En meer specifiek:
• Wat doet de ODZOB, wat zijn kaders en doelen?
• Wat kost het de regiogemeenten, wat levert het
de regiogemeenten op?
• Wat zijn verschillende arrangementen die de
regiogemeenten afnemen, wat zijn motieven?
• Hoe geven de regiogemeenten sturing aan de
ODZOB?
• Wat zijn toekomstige opgaven voor de ODZOB

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twijnstra en Gudde