Skip to main content

Drempels om te stemmen – een onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus

Datum van publicatie: 2024-04-17

De gemeente Utrecht is verplicht om ervoor te zorgen dat bijna alle stembureaus in de gemeente toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 hebben wij 151 van de 217 stembureaus geschouwd. Wij concluderen dat 60% van de stembureaus in Utrecht ontoegankelijk was. Bij die stembureaus kunnen Utrechters met een lichamelijke beperking niet zelfstandig, zonder hulp, stemmen.
Ook in 2019 deden we onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus. Vergeleken met dat onderzoek uit 2019 zijn stembureaus nu minder vaak toegankelijk. Dat komt met name doordat veel toegankelijkheidsknelpunten die we in 2019 hebben geconstateerd niet zijn opgelost en er nieuwe knelpunten zijn bijgekomen. Verder worden inwoners en de gemeenteraad niet correct geïnformeerd over de daadwerkelijke toegankelijkheid. Het college schetst daarmee een te optimistisch beeld van de toegankelijkheid van stembureaus.
De rekenkamer doet in het rapport drie aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

‘Is de wettelijke verplichting van (bijna) 100% toegankelijke stembureaus voor mensen met een lichamelijke beperking tijdens de verkiezingen op 22 november 2023 in de praktijk bereikt?’

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf