Skip to main content

Drukte en leefbaarheid in de stad

Datum van publicatie: 20-12-2016

Publieksonderzoek 2016 laat zien: een toenemende drukte en nog onvoldoende concrete aanpak voor een ‘stad in balans’. Het college neemt alle zeven aanbevelingen over.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de gemeente wil omgaan met de spanning tussen leefbaarheid en de groei van bezoekers aan de stad. Met het onderzoek willen we zicht krijgen op de maatregelen die zijn en worden genomen om de balans tussen leefbaarheid en drukte te bewaken. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Doen het college en de bestuurscommissies voldoende om de balans tussen leefbaarheid en toegenomen drukte in de stad te bewaken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huiziga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf