Skip to main content

Duimen voor de dorpen; een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst

Datum van publicatie: 17-3-2020

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van dorpen in de gemeente Voorst. In het onderzoeksrapport concludeert de rekenkamercommissie dat de leefbaarheid in de gemeente Voorst goed is.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn in de ogen van de inwoners de belangrijkste kenmerken van hun dorp, welke opgaven zien zij voor een vitaal dorp en hoe kan de raad in beleid en uitvoering hier op aansluiten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
HetPON