Skip to main content

Dutch TechZone, het beste moet nog komen

Datum van publicatie: 2021-06-18

De rekenkamercommissies Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking Dutch TechZone (DTZ), de doelstellingen van DTZ en de mate waarin die zijn/worden bereikt. Daarnaast informeren de rekenkamercommissies de gemeenteraden over de mogelijkheden tot kaderstelling en controle. Tenslotte geeft het rapport informatie over de wijze waarop en de mate waarin de raden zijn geïnformeerd over DTZ door de colleges van burgemeester en wethouders.

Centrale onderzoeksvraag

De onderzoeksvragen zijn opgenomen in 8 deelvragen over ambities; doelstellingen; realiseren van ambities; de resultaten van de bedrijvenregeling; de samenwerking; de informatieverstrekking aan de gemeenteraden en de invloed van de raden op de samenwerking.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
J. Kok
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwijnstraGudde